WebUkraine

 

 Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонтиту 
у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D
 

Останнім часом науковцями все більше уваги приділяється взаємозв’язку між генералізованим пародонтитом та рівнем вітаміну D. Мета дослідження – вивчити вплив вітаміну D на стан тканин пародонта та активність дистрофічно-резорб- тивних процесів в альвеолярному відростку у осіб молодого віку із генералізованим пародонтитом. Матеріали та методи дослідження. До дослідження було залучено 55 пацієнтів молодого віку із генералізо- ваним пародонтитом, які були поділені на 3 групи залежно від рівня вітаміну D. У пацієнтів визначали втрату висо- ти альвеолярного відростка на обох щелепах та рівень вітаміну D. Результати дослідження. Лише 21,8% пацієнтів мають достатній рівень вітаміну D. Втрата висоти альвеоляр- ного відростка нижньої щелепи у пацієнтів з нормальним рівнем, недостатністю та дефіцитом вітаміну D становила 1,84 (1,14-3,50), 2,03 (0,88-2,85) та 2,53 (1,19-3,28) мм відповідно. Висновки. Встановлена тенденція збільшення втрати висоти альвеолярного відростка нижньої щелепи при зменшенні концентрації 25(ОН)D в сироватці крові у пацієнтів молодого віку із генералізованим пародонтитом. Ключові слова: генералізований пар

Додати коментар


Захисний код
Оновити