WebUkraine

Шановні колеги! 

Вітаємо Вас на сайті «Фармакотерапія в стоматології - лікарські засоби» 

В стоматологічну практику широко впроваджуються лікарські засоби, які, згідно класифікації АТС, відносяться до препаратів, що застосовуються в стоматології. Значна кількість фармакологічних препаратів, які не відносяться до стоматологічних, разом із тим широко застосовується практичними лікарями, це - антибактеріальні, протизапальні, противірусні, фунгіцидні та інші препарати.  

Постійне оновлення інформації про нові лікарські засобиі (ЛЗ) та можливості їх застосування в стоматології відзеркалено на сторінках фахових стоматологічних видань, в спеціальних довідниках для лікарів стоматологів, що значною мірою підвищує ефективність лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань і дозволяє зменшити кількість побічних реакцій ЛЗ.  

З 2008 року в журналі «Современная стоматология» розміщено розділ «Клінічна фармакологія», в якому регулярно публікуються науково-практичні статті з фармакотерапії в стоматології. Інформація про застосування ЛЗ є в інших фахових виданнях. Протягом останніх років організовано більш ніж 16 науково-практичних симпозіумів, конференцій. Семінарів з питань фармакотерапії в стоматології.

Метою створення сайту «Фармкотерапія в стоматології - лікарські засооби» є більш повне ознайомлення практичних лікарів з сучасними публікаціями, інформування про показання та протипоказання до застосування нових ЛЗ, можливість надання електронного варіанту тієї чи іншої статті. Також планується інформувати практичних лікарів про навчальні курси, симпозіуми, науково-практичні конференції з питань фармакотерапії в стоматології.


З повагою, 
професор кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика,
д.мед.н., професор Мазур Ірина Петрівна.